എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, March 5, 2010

രാത്രി


*
*
കറുത്ത ചേലയുടുത്ത രാത്രി;
ആര്‍ത്തനെന്‍ വ്യര്‍ത്ഥ സ്വപ്നങ്ങളെ
നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന രാത്രി.
കറുത്ത വേശ്യയായ് രാത്രി;
നേര്‍ത്ത വിങ്ങലായുള്‍പ്പരപ്പിലേക്ക്
ബീജങ്ങളിഴയുന്ന രാത്രി.
കടുത്ത പ്രവാഹങ്ങളായോര്‍മ്മ-
യിഴ പൊട്ടിയാര്‍ക്കുന്ന രാത്രി;
സ്മരണശാപങ്ങളുടെ ധാത്രി.
ഉറയുന്ന ചങ്ങലക്കണ്ണിക-
ളുള്‍ക്കണ്‍ണ് പൊതിയുന്ന രാത്രി;
ഭഗ്ന ശാപാര്‍ത്ഥകത്തിന്‍റെ സാക്ഷി..!
*
നിഴലുകളിലെന്നെ ഞാന്‍ തിരയുന്ന രാത്രി..
എന്‍ കാല്‍പ്പാടു തേടുന്ന മിഴികളെ,
നഗ്നമാം ചേതനകളിറ്റും മനസ്സിനെ,
ബോധങ്ങളുള്‍ക്കാമ്പ് പോറും തലച്ചോറിനെ,
സ്വരചീളാലുണര്‍ത്തുന്ന രാത്രി.
കനത്ത മാറു ചുരന്ന രാത്രി,
ദുഗ്ദ്ധമായ് മഴത്തുള്ളിയിരച്ചെത്തി-
യെന്‍റെ നഗ്നതയിലഴയുന്ന രാത്രി.
നനുത്ത പ്രണയം നരച്ച രാത്രി,
എന്‍റെ രഥ്യയിലൊരീറനാം മയില്‍‌പ്പീലി
കാമ നേദ്യമായുതിരുന്ന രാത്രി.
പലായനങ്ങളുടെ രാത്രി....
ഇരുളിന്‍റെ മറപറ്റിയകലേക്ക്
ഒരേകന്‍റെ പദനിസ്വനങ്ങള്‍ ;
ചക്രവാളത്തിന്‍ മരീചിക.
നഗരായനങ്ങളിലെ രാത്രി....
ത്വരപൂണ്ട ജീവിതപ്പാശങ്ങളില്‍
പെട്ട് ചതയുന്ന വനരോദനങ്ങള്‍;
ഗലികളുടെ നിര്‍വ്വികാരത.
അധിനിവേശങ്ങളുടെ രാത്രി....
ആര്‍ത്തനാദങ്ങലുള്‍ത്തടം-
കോറുന്നോരായോധനങ്ങള്‍;
വിപ്ലവത്തിന്‍റെ വന്ധ്യത..!
*
ഇനിയെന്‍റെയവസാന രാത്രി..
മഹാപ്രളയമേകും
വിരാമ ചിഹ്നങ്ങളായ്
ഓര്‍മ്മയില്‍ മറവിയുടെ
മൗനശാപങ്ങള്‍;
ഇരുളിന്‍റെ ശാന്തത...!

----shubham----

No comments:

Post a Comment