എന്നെ ലൈക്കണേ....

Tuesday, December 15, 2015

...........

പഴുത്ത ഒരില കൊഴിഞ്ഞു വീഴവെ
മരമെന്തിനാവും സങ്കടപ്പെടുന്നത്??
തന്നിൽ നിന്നടർന്നു വീണു  നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓർമ്മകളെ കുറിച്ച് മേഘങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് പോലെ.....

മരുഭൂമിയിലെ കാറ്റുകൾ വിതുമ്പുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ??
ഒരുഷ്ണക്കിനാവിന്റെ തീവിരലുകൾ വരച്ചിട്ട ചിത്രം പോലെ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ വരഞ്ഞ,ലിഞ്ഞു പോകുന്ന
സന്നിഗ്ധതയാണത്....!

ശിശിരകാലത്തിന്റെ മുറിവുകളിൽ
ഇലകൾ ചോരത്തുള്ളികളാവുന്നു
നാട്ടുവഴികളിൽ ചോര തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു...
എന്നിട്ടും,
ഒരു നോക്കിന്റെ കടൽ കൊണ്ട് നീയാ രക്തക്കറകൾ കഴുകിക്കളയാൻ വരുമെന്നു ഞാൻ കൊതിക്കുന്ന പോലെ..

എനിക്കറിയാം,
നീ കുടഞ്ഞിട്ട നിലാവിന്റെ പൂക്കളിൽ
വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വസന്തത്തിന്റെ പരാഗങ്ങളുണ്ട്‌..!

ആ വസന്തത്തിനു മുൻപ്,
മൌനത്തിന്റെ ഋതുവിൽ നിന്ന്
തെന്നിവീണു മരിക്കുന്നതിനു മുൻപ്
മറക്കാതെ ഈ ഓർമ്മകളെ മുഴുവൻ ഒരു ഭാണ്ഡമാക്കിയെടുത്ത് വെക്കണം..
മരണമെന്ന സമാഹാരത്തിൽ ചേർക്കാൻ ഇതിലും നല്ല കവിതകൾ  വേറെ ഇല്ല .!!