എന്നെ ലൈക്കണേ....

Sunday, March 31, 2013

അവര്‍ക്കെന്തറിയാം..??
എനിക്കറിയാം; 
നിങ്ങള്‍ക്കെന്തറിയാം 
എന്ന ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് 
എനിക്കെന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്ന 
മൌഡ്യം കലര്‍ന്ന 
ആത്മപ്രശംസയുടെ 
ചിറകിനടിയിലേക്ക് 
ഉത്തരം സ്വയമൊതുങ്ങുമ്പോള്‍ 
നിനക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല...! 

നിനക്കുമറിയാം; 
നിങ്ങള്‍ക്കെന്തറിയാം 
എന്ന മറുചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് 
നിനക്കെന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്ന 
കൌതുകം കുതിര്‍ന്ന 
സംഭീതചിന്തകളുടെ 
അഗ്നിനാളങ്ങളില്‍  
ചോദ്യം തന്നെ ഉരുകിത്തീരുമ്പോള്‍ 
എനിക്കൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല...!! 

അതാണ്‌ പറഞ്ഞത്; 
അവര്‍ക്കെന്തറിയാം??? 

.....ശുഭം... നരനോട്..


ആകാശത്തിന്റെ 
മേഘപുസ്തകത്തില്‍ 
ടാഗ് ചെയ്ത നക്ഷത്രങ്ങളെ 
പകലുകള്‍ കൊണ്ടെന്തിനാണ്
നീ ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്തത്..?

ഭൂമിയുടെ
മണ്‍പുസ്തകത്തിലെ
ഇന്‍ബോക്സില്‍ പെയ്ത
വേനല്‍മഴയെ
കുപ്പികള്‍ കൊണ്ടെന്തിനാണ്
നീ തടവിലാക്കിയത്..??

ഹൃദയത്തിന്റെ
രക്തപുസ്തകത്തിലെ
പ്രേമത്തിന്റെ ടൈംലൈനില്‍
കാമത്തിന്റെ നഖം കൊണ്ടെന്തിനാണ്
നീ കമന്റിയത് ..???

ഓര്‍മ്മകളുടെ
ചരിത്രപുസ്തകങ്ങള്‍
അധിനിവേശങ്ങളുടെ
വൈറസ്സുകള്‍ കൊണ്ടെന്തിനാണ്
നീ തിരുത്തിയത്....????

ഇനി...
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ
സുഖപുസ്തകത്തില്‍ 

ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുവാന്‍
നിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ മാത്രം..!

നരകത്തിന്റെ
അഗ്നിപുസ്തകത്തില്‍ 

എരിഞ്ഞ് തീരുവാന്‍
നിന്റെ ജന്മങ്ങള്‍ മാത്രം...!!

കാരണം;
ജീവിതത്തിന്റെ
കര്‍മ്മപുസ്തകത്തില്‍
നീ ഫോളോ ചെയ്യാന്‍ മറന്ന നീ..!!!

...ശുഭം?....