എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

നീതി


**
നീയാരെയാണ് നോക്കുന്നത്..?
അടച്ചു പിടിച്ച കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട്
നീ കണ്ടതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നോ?
...അല്ലെങ്കിലും,
വ്യവഹാരമുറിയിലെ അള്‍ത്താരയില്‍
ദേവതയായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു
കൈകളില്‍ വിലങ്ങിനു പകരമൊരു ത്രാസും പൂട്ടി
നീയന്നു തൊട്ടേ തടങ്കലിലാണല്ലോ..

No comments:

Post a Comment