എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

വട്ട്..


**
ചിലപ്പോള്‍ എന്റെ ഓര്‍മകള്‍ക്ക് വട്ടു പിടിച്ചതാകാം..
പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തുളുമ്പി വീഴുന്ന
മഴത്തുള്ളികളാകുന്ന എന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക്
...വട്ടു പിടിച്ചതാകാം..
നിന്റെ നിദ്രയില്‍ നിന്ന് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക്
വിരിച്ചിട്ട പരവതാനിയില്‍
തട്ടിതടഞ്ഞു വീണു കാലൊടിഞ്ഞ
എന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് വട്ടു പിടിച്ചതാകാം..
നിന്റെ കാലടിപ്പാടുകള്‍ പിന്തുടരവേ,
തിരകളുടെ വിരലുകളില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട
പാദചിഹ്നത്തിനായി കടലിനോട് കലഹിച്ചു
പിണക്കം പറഞ്ഞ എന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക്;
അരയാള്‍പൊക്കത്തില്‍ മുറിമതിലില്‍
നിന്റെ വരവിന്റെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക്
മുറിച്ചിടപ്പെട്ട റെറ്റിനത്തൂവലില്‍
കാത്തിരിപ്പിന്റെ ചോരക്കലപ്പുള്ള
എന്റെ അതേ ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് വട്ടു പിടിച്ചത് തന്നെയാകാം..
ഞാന്‍ സമ്മതിക്കാം..!
അല്ലാതെ,
മൌനം കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞ യാത്രാമൊഴിയുടെ
ഇഴ പിരിച്ചു കയര്‍ കുരുക്കി
ആകാശത്തിന്റെ മച്ചില്‍ കടുംകെട്ടു കെട്ടി
കഴുത്തിലേക്ക് നീട്ടിക്കെട്ടി
"മരിക്കാന്‍ വേണ്ടി തൂങ്ങിച്ചത്ത"

എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കളഞേക്കരുത്..!!

1 comment:

  1. ഇല്ലാ വട്ടെന്ന് പറയുന്നല്ല്ലാ

    ReplyDelete