എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

നിനക്കാവാത്തതും, ആവുന്നതും..

എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളെ,

അണുവിസ്ഫോടനം കൊണ്ടു പോലും തകര്‍ക്കാന്‍ നിനക്കാവില്ല..!
കരഞ്ഞു തേഞ്ഞ കണ്പുടവകള്‍ കൊണ്ടു മൂടി ഞാനവ
എന്‍റെ റെറ്റിനയുടെ നിലവറയില്‍ ഒളിപ്പിച്ച്‌ വെച്ചിട്ടുണ്ട്..
പക്ഷെ,
...പറഞ്ഞു മാഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ നാവിലുറയുന്ന മുന്‍പേ
ഒരു നേര്‍ത്ത മൗനം കൊണ്ടു നീയവ തകര്‍ത്തു കളഞ്ഞേനെ..
ന്യൂക്ലിയര്‍ ബോംബിനെക്കാള്‍ ഞാന്‍ പേടിക്കുന്നത്
നിന്‍റെ മൗനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്...?

No comments:

Post a Comment