എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, September 26, 2012

മ(മ)രണം


**
മരണം ഒരു സ്വപ്നമില്ലാത്ത ഉറക്കാണ്‌..
ജന്മങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ നേര്‍ത്ത നൂല്പ്പാലത്തില്‍
"വഴിച്ചീട്ടിനായ്‌"നില്‍ക്കുന്ന ദേഹിയെ കാത്ത്‌
...ജീര്‍ണ്ണിക്കാനായൊരു ദേഹശകടം..
പറഞ്ഞു തീര്‍ത്ത പഴം പുരാണങ്ങള്‍
പറയാതെ ചീര്‍ത്ത പുതു പാഠകങ്ങള്‍
മുന്‍പേ നടന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയും
പുറകെ വരാനുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയും...

മരണം നിറമില്ലാത്ത സ്ഫടികവിതാനമാണ്..
ആകാശങ്ങള്‍‍ക്കിടയിലെ ശൂന്യതകള്‍
എത്ര നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടും
സ്വയമണിയാന്‍ മറന്നു പോയ വര്‍ണ്ണം പോലെ..
നെയ്തു വെച്ച നിലാവുകളും
കൊയ്ത് വെച്ച വെയിലുകളും
കിനാവുകളും, നിനവുകളുമായി..!
അടുത്ത ജന്മതിലെക്കുള്ള കിളിവാതിലില്‍
ഒരു റൂഹാനിക്കിളിയുടെ ചിലപ്പ്..
ബാക്കി വെച്ച ഏതോ സ്വപ്നത്തിന്റെ ചില്ല തേടി
ഞാനും തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും..!!


No comments:

Post a Comment