എന്നെ ലൈക്കണേ....

Thursday, January 10, 2013

അറുപതു വയസ്സുകാരന്‍ ദുഫായ്ക്കാരന്റെ ജന്മദിനക്കുറിപ്പ്..******

ഇരുപതു വര്‍ഷം ഞാന്‍ 
ട്രാഫിക്കിലായിരുന്നു... 
അഞ്ചു കൊല്ലം ലിഫ്റ്റിലും... 
ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ഞാന്‍ 
ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു... 
*
(സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശവഘോഷയാത്രകള്‍; 
ആയുസ്സിന്റെ മരത്തില്‍ നിന്നടര്‍ന്ന 
ദലമര്‍മ്മരങ്ങള്‍..!!)
*
ഒടുവിലീ അബാക്കസിന്റെ 
കണക്കുമണികളില്‍ കുടുങ്ങി 
തികയാത്ത ഷഷ്ടിപൂര്‍ത്തിക്കെനിക്ക് 
പത്തു വയസ്സ് തികഞ്ഞു..!!!
*

കടപ്പാട്: 
ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ദുഫായ്ക്കാരനോട്..

4 comments: