എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, November 7, 2014

ശവപാത്രം*

മൗനമായിരുള്‍ മേഞ്ഞ 
മാംസഗേഹത്തിലെന്‍ 
ജന്മമൊരു രുധിര സ്വപ്നത്തില്‍ 
നിമഗ്നമായ്..; 
പിറവിക്കു മുന്‍പേയുറഞ്ഞതാ- 
ണോര്‍മ്മകള്‍ 
മറവിയുടെ വെട്ടം പൊതിഞ്ഞതാ- 
ണെന്‍ മനം..! 


ഒരു രതിനിമന്ത്രണം 
പിന്‍വഴിയിലെവിടെയോ 
എന്‍റെ സ്വത്വം രചിക്കുന്നു.. 
നിഴലുകളിലുരഗങ്ങ- 
ളുള്‍ ചേര്‍ന്ന കാമത്തി-
ലെന്‍ പിറവി മൗനം ഭജിക്കുന്നു..! 


ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നതെന്തിനോ?
എന്നാത്മശിഖരം നടുങ്ങുന്നതെന്തിനോ? 
ലിപികളണിയാത്തൊരെന്‍ ഭാഷയാലീ 
പ്രജ്ഞ തന്‍താളിലെഴുതുന്ന നേരം?? 


ഒരു പിണം മാത്രമായ് 
ഞാന്‍ പിറക്കും 
നാളെ ഒരു മണ്‍കിനാവെന്ന- 
യേറ്റു വാങ്ങും 
അറുത്തു മാറ്റും മുന്‍പറുത്ത ബന്ധം 
അറിഞ്ഞൊരുപൊക്കിള്‍ കൊടി മാത്രം- 
വേദനിക്കും ...! 


ഒരുതരിസുഖത്തിനായ് 
നിമിഷസേകത്തിന്‍റെ 
സന്താപസന്തതിയാകുന്നു ഞാന്‍ 
മറുനിമിഷചിന്തയില്‍ 
പ്രായോഗികത്തിന്‍റെ 
കത്രികപ്പാടിന്‍റെ'യിര'യായി ഞാന്‍..! 


എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളെ 
വേട്ടയാടിക്കൊന്ന 
കഴുകന്‍റെ കൂര്‍ത്ത നഖങ്ങള്‍ 
എന്‍റെ മോഹങ്ങളെ 
തൂക്കിലേറ്റിക്കൊന്ന 
സദാചാരക്കഴുമരങ്ങള്‍....! 


ആരാണ് ജന്മത്തിനവകാശി 
ദൈവമേ? 
ആരാണ് മരണത്തിനുപചാരം 
ചൊല്ലുവോന്‍..?? 
നീയാണ് ജനിക്കുവാന്‍, 
മരിക്കുവാന്‍, പിഴക്കുവാന്‍ 
കാരണമതെങ്കിലെന്‍ വിധിയുടെ ന്യായവും, 
നിന്‍റെ നയവും പറഞ്ഞീടുക?? 


ഇനിയേതു ജന്മത്തില്‍ 
ഞാന്‍ പിറക്കും 
നിന്‍റെ പിറവിക്കു താതനായ് 
കൂട്ടിരിക്കും..?? 
ചാപിള്ളയായ് നീ പിറക്കുന്ന മുന്നേ 
എന്‍റെ ജീവനെ പകരം തരും??? ............ 

6 comments:

 1. വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്

  ReplyDelete
 2. ഗന്ധകം തിരിയിട്ട
  വാക്കുകള്‍ തീവ്രം...
  അതി തീവ്രം സഖേ!...
  പൊള്ളുന്നു നെഞ്ചകം
  അഗ്നിയില്‍ പിടയുമൊരു
  ഈ യ്യലായ്..rr

  ReplyDelete