എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, February 21, 2014

ഒറ്റവരിക്കവിതകള്‍#ഓര്‍മ്മ
നിന്നിലേക്ക് തിരികെയൊഴുകുന്ന പുഴ...

#മറവി
ഇന്നലകള്‍ക്ക് മേലെ പെയ്തുറയുന്ന മഴ...

#ചിന്ത
മനസ്സിന്‍റെ മൊഴിയാത്ത സംസാരഭാഷ...

#സുഖം
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ നനുത്ത തൂവല്‍സ്പര്‍ശം...

#ദുഃഖം
ആത്മസാമിപ്യത്തിന്‍റെ നഷ്ടഭാവം...
 

2 comments: