എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, November 23, 2012

നിനവ്

സ്വപ്നങ്ങളില്‍ കുതിര്‍ന്നു പോയ എന്റെ രാത്രികള്‍ 
നിന്റെ പകലിനെ തിരയുകയായിരുന്നു... 
സന്ധ്യയില്‍ തുടക്കവും ഒടുക്കവും പുരണ്ട വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍.. 
ജന്മങ്ങള്‍ പകുത്തെടുത്ത ഈ കടലോരത്തില്‍ 
നഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങള്‍ മണ്‍തരികളായി.. 
ഞാന്‍ നിന്നെ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത് 
ഈ നിമിഷങ്ങളില്‍ നനഞ്ഞാണ്‌...!

No comments:

Post a Comment