എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, March 3, 2017

..........

ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ
ഇടയ്ക്കു മുറിയുന്ന
നദികളാണ്..
കടലിന്റെ മണമുള്ള
പെരുവഴിയിലേക്ക്
ചേരുവാനാകാതെ
ഓരോ പാതയും
മരിച്ചു തീരുന്നു..!

ഇടയിലൊരു
ഇലഞ്ഞിമരത്തിന്റെ
ഇല്ലാത്തണൽ..
വെയിൽ കത്തിവീഴുന്ന
പകൽച്ചുരങ്ങൾ..
വിയർപ്പിന്റെ ചൂരുള്ള
യാത്രകൾ..

മുറിഞ്ഞു പോയ
പരശ്ശതം നദികളെ
പാദമുദ്രകൾ കൊണ്ട്
അളന്നെടുക്കുന്നു..
ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്
സംക്രമിക്കുവാൻ
നിശ്വാസങ്ങളുടെ
പാലം മെനയുന്നു..

മൗനത്തിന്റെ മേഘശാഖികൾ
മഴപ്പൂവുകളുതിർത്തു
നനഞ്ഞു തീർന്ന ജീവിതം,
എന്നിട്ടും
മരുഭൂയിലെ മണൽ വഴിയിൽ
ചുട്ടു പൊള്ളുന്നു..

ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ
തന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്ന
നമ്മിലെ സ്വത്വമാണ്..
നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലങ്ങളെ
പിന്നിലെ കാലടിപ്പാടുകളിൽ
മനപ്പൂർവ്വം മറന്നു വെച്ച്
യാത്ര തുടരുന്നു...
സത്യത്തിൽ,
നാം നമ്മളെ തന്നെയാണ്
ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്...!!

🎑

2 comments:

 1. സത്യത്തിൽ,
  നാം നമ്മളെ തന്നെയാണ്
  ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്...!

  ReplyDelete
 2. അനിശ്ചിതത്വത്തിലെത്തുന്ന ഒറ്റയടിപ്പാതകള്‍...
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete