എന്നെ ലൈക്കണേ....

Friday, February 27, 2015

കടല്‍പ്പെരുക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലൊരു പുഴയനക്കംമൗനത്തിന്‍റെ നുരയും പതയും
കലരുന്ന നിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക്
പ്രണയത്തിന്‍റെ ഗന്ധമാണ്;
ലവണനിണം വാര്‍ന്ന
സിരാധമനികള്‍ കൊണ്ട്
വിരഹത്തിന്‍റെ ചുഴികളിലേക്ക്
നനഞ്ഞിറങ്ങുങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും!
കടല്‍ത്താളുകളില്‍
സ്വയമെഴുതിമാഞ്ഞുപോകുന്ന
ജലലിപികളില്‍ നിന്ന്
തിരകള്‍ക്കൊരു
കരയുടെ ഹൃദയം തൊടാ-
നിത്തിരി ബാക്കി വെക്കണം...
ഓരോ നിലാവും
ഊര്‍ന്നിറങ്ങുന്ന
വേലിയേറ്റങ്ങളില്‍
രതിയുടെ
ഗതിവിഗതികള്‍ കലര്‍ത്തണം...
ആഴങ്ങളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച
മഞ്ഞുമലകള്‍ക്ക് മേലെ
നിലയില്ലാക്കയങ്ങളുടെ
നിസ്സഹായത..
ചക്രവാളങ്ങളിലേക്കു
പരന്നിരമ്പുന്ന ജലപദത്തിന്‍റെ
അപാരസാധ്യതയില്‍
ഒരു പുഴയനക്കത്തിന്‍റെ
നിസ്സാരത...
.....................
അതെ,
നിന്‍റെയോര്‍മ്മകളുടെ
കടല്‍പ്പെരുക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലെന്നും
എന്‍റെ കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ
പുഴയനക്കം...........! 

4 comments:

 1. മൗനത്തിന്‍റെ നുരയും പതയും കലരുന്ന നിശ്വാസങ്ങള്‍ക്ക്
  ഒരു പ്രണയത്തിന്‍റെ ഗന്ധമാണ്..
  ലവണനിണം വാര്‍ന്ന സിരാധമനികള്‍ കൊണ്ട്
  വിരഹത്തിന്‍റെ ചുഴികളിലേക്ക് നനഞ്ഞിറങ്ങുന്ന
  നിന്‍റെയോര്‍മ്മകളാകുന്ന ആ പ്രണയത്തിന്റെ
  ഇപ്പോഴും കടല്‍പ്പെരുക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലെന്നും
  എന്‍റെ കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ പുഴയനക്കം...........!

  ReplyDelete