എന്നെ ലൈക്കണേ....

Wednesday, May 5, 2010

മരുഭൂമിയെ കുറിച്ച്..

മണല്‍ത്തരികള്‍
അശാന്തമായ മൌനവുമായി
ഉഷ്ണമാപിനികളെ പൊള്ളിച്ചു
കാറ്റിന്‍റെ വിരല്‍ത്തുമ്പിലിളകി
യാത്ര ചെയ്യുന്നോരിടം..!
പിറവിയുടെ നൈമിഷികതയുമായി
സാകേതങ്ങള്‍..
ഒരു നിമിഷത്തിലെ പര്‍വതം
മറു നിമിഷത്തിലെ സമതലമായി;
ജീവിതം നിര്‍വചനമായി
ഇവിടെ വിയര്‍ത്തു കിടക്കുന്നു..!
മരീചികയിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്ന
അദൃശ്യ ജാലകങ്ങള്‍..
കണ്ണുകള്‍ സാധ്യതകളുടെ
ദ്രിശ്യവത്കരണ ദര്‍പ്പണങ്ങള്‍..!
മരുഭൂവിലേക്കെറിഞ്ഞുടയാന്‍
മേഘമൊരു സ്ഫടികദളമായിരുന്നെങ്കില്‍
എന്‍റെയാത്മാവിലെരിയുന്ന
ഏകാന്തതയുടെ ഊഷരശ്മശാനങ്ങള്‍
നനഞൊടുങ്ങുമായിരുന്നു..
മഴയുടെ നഗ്നതയിലേക്ക് തപസ്സിരിക്കാന്‍
മരുവിലെ ചിതറുന്ന മണല്‍കൊമ്പിലേക്ക്
എന്നാണൊരു വേഴാമ്പലിന്‍റെ പുറപ്പാട്....??

-----ശുഭം-----

6 comments: