എന്നെ ലൈക്കണേ....

Tuesday, March 15, 2016

...........

ആകാശത്തിന്റെ ചരടറുത്ത്
പകൽ മരത്തിലേക്ക്
ഇഴഞ്ഞിറങ്ങുന്നുണ്ടൊരു മഴ..

കടലിന്റെ ജലച്ചിതയിലേക്ക്
തിരപ്പടവുകളിലൂടെ
ഒഴുകിയലിയുന്നുണ്ടൊരു പുഴ..
🌊
ഇലപൊഴിയും കാലത്തിലേക്ക്
ഇലഞ്ഞിമണം പൊഴിച്ച്
തിരളുന്നുണ്ടൊരു കാറ്റ്..
🍃

3 comments:

  1. പെയ്തിറങ്ങുന്ന അഗ്നിത്തുള്ളിയുടെ കാറ്റേറ്റ്...............
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete
  2. മഴയും പുഴയും കാറ്റും ഒരു കുടുംബം

    ReplyDelete