എന്നെ ലൈക്കണേ....

Monday, September 16, 2013

ഒരു കവിയുടെ ഓണം..ഇന്നലെയാണ് കവി തീരുമാനിച്ചത്
ഓണം ആഘോഷിക്കണം..!
സൂപര്‍ മാര്‍കറ്റില്‍ പോയി
സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കണം..
പൂക്കളത്തിനു പൂവ്
കവിതയെഴുതാന്‍ ഒരു പേന
ഭാവനയില്‍ കരയുന്ന കിളിക്കൊരു കൂട്!!
മുക്കുറ്റിക്കും, തുമ്പക്കും
പേറ്റന്റ് എടുത്തത്‌ അമേരിക്കയാണ് പോലും..
വാങ്ങിയ പേനയില്‍ കവിതയ്ക്ക് മഷിയില്ല..
ഭാവനയിലെ കിളി കൂട്ടിലുറങ്ങില്ലെന്നു..!!!

അങ്ങനെയാണ് കവിക്ക്‌ മനസ്സിലായത്‌
ഓണം ഓര്‍മ്മ കൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കണം!
ഹൃദയത്തിന്റെ ചില്ലയില്‍ കെട്ടിയ
ഊഞ്ഞാലയില്‍ മാനം തൊട്ടു വരണം
തലച്ചോറില്‍ നുരക്കുന്ന വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്
പൂക്കളമിടണം..
ബാക്കിയൊക്കെ സ്വപ്നം കൊണ്ട്
തിരിച്ചു പിടിക്കണം..!!

ശേഷം,
സൂപര്‍മാര്‍കറ്റില്‍ വില്പനയ്ക്ക് വെച്ച
ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ഓണവുമായി
കവി മരമില്ലാക്കൂട്ടിലേക്ക്!!


...ശുഭം...

10 comments: